Västra Berga förskola i Helsingborg

För oss på Västra Berga förskola är det viktigt att alla barn har en positiv självbild, tror på sig själva och har inflytande över verksamheten. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik! 

Vi strävar efter att se på miljö och verksamhet utifrån barnens perspektiv, med deras ögon, och utifrån det skapa en inspirerande och utmanande förskola.

Vi uppmuntrar barnen till kommunikation och samspel, där de kan hjälpa och lära av varandra och där mångfald blir en styrka.

Nyfiken på vår förskola?

Vi har Öppet hus följande datum och tider första halvåret 2020:

  • 24 januari klockan 09.30
  • 21 februari klockan 10.00
  • 20 mars klockan 10.00
  • 17 april klockan 09.30
  • 14 maj klockan 09.30

Varmt välkommen!