Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du också viktig för oss och ges stor möjlighet till inflytande och delaktighet i vår förskolas verksamhet. Du är alltid välkommen med dina frågor, synpunkter och tankar som rör verksamheten och ditt barn.

Vi grundlägger vår föräldrasamverkan med en lugn och trygg inskolning, där vi välkomnar er och ert barn till förskolans värld. Vi strävar efter en daglig kontakt med en förtroendefull kommunikation. Som förälder erbjuds du att delta i samtal kring ditt barns utveckling, i föräldramöten och i regelbundna enkätundersökningar. Du har också möjlighet att följa vad som händer på förskolan med hjälp av dokumentationer på avdelningarna och digitalt i Unikum.