Avdelningar

På Västra Berga förskola har vi fyra avdelningar.

  • Pjodden och Ankan har barn i åldrarna 1-2 år
  • Pingvinen har barn i åldrarna 2-3 år
  • Viggen har barn i åldrarna 4-5 år

Barnen på Skogsfåglarna har mycket av sin verksamhet utomhus som bygger på Friluftsfrämjandets verksamhetsidé och är en certifierad I Ur och Skur-avdelning, som innebär att barnen:

  • utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Avdelningen har egen lokal med stora ytor utomhus i natursköna omgivningar. Det finns också tillgång till elcyklar som barnen åker i och som gör det möjligt att komma iväg på lite längre utflykter.

Alla avdelningar strävar efter att se på miljö och verksamhet utifrån barnens perspektiv, med deras ögon, och utifrån det skapa en inspirerande och utmanande förskola. Leken, kreativiteten, samspelet och fantasin står i fokus för lärandet.

Lärmiljöerna är utformade utifrån barnens intresse och rummen är uppbyggda med små mötesplatser som ska stimulera till samspel och ge lust till lärande. Allt vårt material finns synligt och tillgängligt för barnen, för att inspirera dem i lek, skapande och lärande. Vi uppmuntrar och inspirerar barnen till kommunikation och samspel, där de kan lära av varandra.

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt, vilket genomsyrar arbetet tillsammans med barnen och tar olika inriktningar då barnens intresse ligger till grund för innehållet. Genom detta kan vi på ett lekfullt, utforskande och meningsfullt sätt arbeta med läroplanens alla lärområden, som till exempel språk, matematik, naturvetenskap, teknik, motorik och skapande, i arbetsprocesserna.

Sagoläsning och språklekar stärker barnens språkutveckling och är ofta förekommande inslag i barnens vardag.

För oss är det viktigt med hälsa, hållbarhet och omsorg om vår miljö. Det innebär till exempel att vi arbetar för att få en så kemikaliefri miljö som möjligt, att vi äter bra hemlagad mat, och att vi prioriterar rörelse genom utevistelse.