Kunskapsuppföljning

Tillsammans med dig som förälder har vi samtal kring ditt barn 1-2 gånger om året. Samtalet bygger på ditt barns utveckling och lärande, vilket följs upp genom olika former av dokumentation.

Barngruppens dokumentation samlas och åskådliggörs på förskolan samt digitalt i Unikum. Fronter är ett digitalt forum, där vi erbjuder föräldrarna en plattform för delaktighet. Där lägger vi in ett axplock från vår verksamhet, foton, utvärderingar och planeringar. Här kan ni läsa nyheter och följa barnens utveckling.