Trygghet och trivsel

På Västra Berga finns ett gemensamt engagemang från alla vuxna i verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och respekterade under hela dagen. Genom att ha inflytande och få uppmuntran växer barnens tilltro till sin egen förmåga.

Vi har utarbetat en gemensam värdegrund och likabehandlingsplan som är väl förankrade på hela förskolan. Alla barn har dessutom en särskild ansvarspedagog som följer dess trygghet och utveckling.