Sagans värld ryms i ett rum

På Västra Berga förskola har barnen ett alldeles eget sagorum.

I sagornas värld går det att upptäcka mycket, berättar Katarina Bengmark som är förskollärare på Västra Berga förskola. Sagorummet har funnits i många år och är fortfarande väldigt populärt bland barnen.

– Sagorummet är en plats för fantasi, tänkande och lärande. Inne i rummet får barnen tid att tänka och uttrycka sig. Det är en lugn plats. Här finns ett stort urval av böcker och sagofigurer, samt flanosagor med figurer vi kan sätta upp på flanotavlor. När barnen fastnar för något i sagorna blir det en utgångspunkt som vi kan spinna vidare på. Att höra och leka sagor är mycket utvecklande för språket och samspelet med andra, säger Katarina Bengmark.

Ett av förskolans prioriterade mål just nu är språket. Att använda sagor är ett bra sätt att uppmuntra språk, tanke, kommunikation och samspel hos barnen.

– Det går att ta många avstamp från sagans värld. Sagan står för inspirationen och är en viktig urgångspunkt till samtal med och mellan barnen. Den berikas med barnens egna idéer och upptäckter. Sagan blir sen en bra grund för ett roligt och meningsfullt lärande där vi tillsammans undersöker och skapar utmaningar för barnen inom flera olika lärområden. Som exempel på projekt utifrån sagor har vi det här läsåret haft sagan om Petter och hans fyra getter. Vi fångade upp delar av vad barnen fastnade för i sagan och sedan blev det flera olika projekt utifrån det.  Några av de yngre barnen visade ett stort intresse för getterna och vi fick då möjlighet att använda mycket matematik. Vi räknade, arbetade med färger, använde lägesord, motsatsord och så vidare. I sagan är trollet arg och då kunde vi lyfta det och prata om känslor. Man kan hamna nästan var som helst när man lyssnar på barnen. Efter att ha följt barnens trådar från projekt till projekt arbetar t.ex. en avdelning nu med fladdermöss!

Utbudet av böcker uppdateras ständigt och efter barnens intressen och behov.

– Vi försöker alltid hela tiden att förnya böckerna vi har därinne så att det blir variation för barnen. Vi har färdiga sagopåsar med olika sagor som barnen kan låna hem och läsa med sina föräldrar. Det har blivit populärt. Vi har även böcker på andra språk än svenska.